A jelen tájékoztatóban (Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF) rögzített szabályokat a jegy megvásárlásával a jegy birtokosa elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti általánosságban, valamint a rendezvényen való részvétel során. A jegy ellenértékének megfizetésével és a jegy rendezvényszervezők általi átadásával a felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással.

Belépőjegyek és jegyvásárlás

Elektronikus úton történő jegyvásárlás: online jegyvásárlás a rendezvény weboldalán keresztül lehetséges. A szükséges adatok megadását követően a látogató által megadott e-mail címre küldött e-mailes értesítőben kapja meg a jegyvásárlási és átvételi tudnivalókat.Személyes jegyvásárlás: a rendezvényszervezők a személyes jegyvásárlásra a honlapon megadott helyszínen biztosítanak lehetőséget az ott feltüntetett időtartamban és a jegyrendelést követően küldött e-mailes értesítőben foglalt feltételekkel.

A megvásárolt jegy(ek) a rendezvényre való egyszeri belépésre jogosítanak. A látogató belépőjegyét köteles a belépéskor bemutatni és megőrizni a rendezvény végéig.
A szektorokon belül a megvásárolt jegyek nem helyre szólnak, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik 18.30-tól.
A jegyet fénymásolni vagy más módon reprodukálni tilos, mert a hamisítók, illetve a hamis jegy felhasználója ellen eljárás indul.
Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására vagy cseréjére nincs lehetőség.

Magatartási szabályok, házirend és biztonsági intézkedések

A rendezvény látogatója köteles betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági rendszabályokat.
A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja.
A rendezőség mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A rendezvény területére tilos behozni bármilyen üveget, palackot, esernyőt, bármilyen fegyvert, láncot, szúró-, vágó- vagy robbanóeszközt, illetve más, a rendőrség által veszélyesnek ítélt tárgyat.

Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a rendezvényt még érvényes belépőjeggyel sem látogathatja és ilyen esetben a rendezőség kártérítésre nem kötelezhető.

Kép- és hangrögzítés

A rendezvény ideje alatt a fellépőkről kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett! A rendezvényt látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

Időpont- és helyszínváltozás, a rendezvény elmaradása

A rendezvényszervezők fenntartják az esetleges időpont- és helyszínváltozás jogát. Amennyiben időpont- és/vagy helyszínváltozásra kerül sor, a megvásárolt jegyek az új helyszínre és/vagy időpontra érvényesek az ÁSZF rendelkezései szerint. Időpont- és/vagy helyszínváltozás esetén a szervezők a weboldalon és a Facebook-oldalon is közzéteszik a változásokat.

A rendezvény elmaradása esetén a jegyek a rendezvényszervező által megadott helyszíneken és jogvesztő határidővel válthatók vissza. A visszaváltás részleteiről a látogató a rendezvényszervezőnél tájékozódhat, annak részleteit a rendezvényszervező a weboldalon is közzéteszi. A látogató a jegy árán kívül semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel nem léphet fel a rendezvényszervezőkkel szemben.

Egyéb esetekben a jegy cseréjére és visszaváltására nincs mód.